• Tekinel Endüstriyel Sarf Malzemeleri
Motip Silikon Kalıp Ayrıcı 400ml

Motip Silikon Kalıp Ayrıcı 400ml

Motip Silikon Kalıp Ayrıcı 400ml; kalıplara konulan malzemelerin yapışmasını önleyen yüksek kaliteli sprey.

Kalite ve Özellikler:
 • Mükemmel tutuş
 • Mükemmel akışkanlık
 • Kalıcı mekanik ve termal dayanıklılık
 • Hafif asitlere ve bazlara karşı dayanıklılık
 • Silikon içermez

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
 • Renk: Şeffaf
 • Koku: Karakteristlik
 • 20 santigrat derecede özgül ağırlık: 0,95 g/ml
 • Püskürtme oranı: Saniyede 2,0 g
 • 20 santigrat derecede buhar basıncı: 3-4 bar
 • Uygulama sıcaklığı: -50C ila +200C
 • Dayanıklılık depolama: usulüne uygun depolanması halinde 10 yıl
 • Ambalaj / İçerik: Aerosol kutusu, net hacim 400ml

Çevre ve İşaretleme:
 • Çevreye uygundur: MOTİP ürünlerindeki insan sağlığına zararlı ağır metal miktarı %0'dır. Kapaklar ve ambalaj geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmaktadır
 • Bertaraf etme: Yalnızca içi tamamen tükenmiş olan ambalajları gerş dönüşüme alınız. İçinde artık kalan ambalajlar sorumlu artık merkezlerine bırakınız
 • İşaretleme: Bütün MOTİP 1999/45/AT numaralı hazırlama yönergesi uyarınca yürürlükteki halleriyle işaretleme ve mevzuatlarına uygundur. Bütün aerosoller halihazırda yürürlükte bulunan halleriyle TRGS 200 (Tehlikeli maddeler için teknik kulları), TRG 300 (Basınçlı gazlar için teknik kurallar) ve 75/324/AET aerosoller yönergesine uygundur

Kullanım Talimatları:
 • Kutu oda sıcaklığına getirilmelidir
 • İşleme sıcaklığı 5 ila 30C
 • Kullanmadan önce kutuyu 2 dakika süreyle çalkalayınız

Uygulama İçin İpuçları:
 • Uygulama yapacağınız cismi ve ortamı püskürtme sisine karşı koruyunuz
 • Sıcaklıklar mümkün mertebe +10C ile +25C arasında azami hava nemi ise %60 olmalıdır
 • Kuru bir ortamda bekletiniz
 • Güneş ışınlarından veya başka ısı kaynaklarından uzak tutunuz
 • Yalnızca kuru hava koşullarında ve rüzgardan korunaklı yerlerde ve iyi havalandırılan mekanlarda püskürtünüz
 • Etiket üzerindeki diğer uyarılara dikkkat ediniz