• Tekinel Endüstriyel Sarf Malzemeleri
Motip Pas Sökücü 400ml

Motip Pas Sökücü 400ml

Motip Pas Sökücü 400ml; sürtünmeyi azaltır ve yerine sıkıca oturan vidalı bağlantıların veya paslanmış parçaların sökülmesini kolaylaştırın. Ürün hızlı etki eder, etkilidir ve yer çekimine karşı da olsa (örneğin bir vida üzerinde) kayar. Molibden sülfit katkısı yağlama gücünü arttırmaktadır. Metal, kauçuk ve daha birçok plastiğe zarar vermez.

Uygulama Alanları:
 • Menteşeler
 • Kulplar
 • Vidalı bağlantılar
 • Kilitler
 • Civatalar
 • Somunlar
 • Zincirler
 • El aletleri

Kalite ve Özellikler:
 • Son derece iyi kayma özelliği
 • Mükemmel nüfuz eder
 • Grafit ve MoS2 içerir
 • Nem iticidir
 • Kalıcı yağlama etkisi
 • Korosif değildir
 • Mükemmel yapışma
 • İyi korozyon koruması
 • Kuvvetli, amaca yönelik püskürtme
 • Ozona zarar vermeden itici madde
 • Bu üründe özel bir kapak vardır
 • 360 derecelik özel valfiyle her pozisyona püskürtülerek kullanılabilir
 • TRG 300'e dikkat edilmelidir

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
 • Baz: Madeni yağ, grafit ve molibden sülfit
 • Renk: Grafit/siyah
 • Koku: Karakteristlik
 • 20 santigrat derecede özgül ağırlık: 0,86 g/ml
 • Püskürtme oranı: saniyede 2,33g
 • 20 santigrat derecede buhar basıncı: 3-4 bar
 • Dayanıklılık depolama: usulüne uygun depolanması halinde 10 yıl
 • Ambalaj / İçerik: Aerosol kutusu, net hacim 400ml

Çevre ve İşaretleme:
 • Çevreye uygundur: MOTİP ürünlerindeki insan sağlığına zararlı ağır metal miktarı %0'dır. Kapaklar ve ambalaj geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmaktadır
 • Bertaraf etme: Yalnızca içi tamamen tükenmiş olan ambalajları gerş dönüşüme alınız. İçinde artık kalan ambalajlar sorumlu artık merkezlerine bırakınız
 • İşaretleme: Bütün MOTİP 1999/45/AT numaralı hazırlama yönergesi uyarınca yürürlükteki halleriyle işaretleme ve mevzuatlarına uygundur. Bütün aerosoller halihazırda yürürlükte bulunan halleriyle TRGS 200 (Tehlikeli maddeler için teknik kulları), TRG 300 (Basınçlı gazlar için teknik kurallar) ve 75/324/AET aerosoller yönergesine uygundur

Kullanım Talimatları:
 • Kutu oda sıcaklığına getirilmelidir
 • İşleme sıcaklığı 5 ila 30C
 • Kullanmadan önce kutuyu 2 dakika süreyle çalkalayınız
 • Uygulama yapılacak parçalara püskürtünüz ve nüfuz etmesini bekleyiniz
 • Çıkan paslar tel fırçayla temizlenmelidir
 • Ürünün nüfuz etme olanağına bağlı olarak ürünün etkisi çoğu zaman 5 ila 15 dakika içerisinde kendisini gösterir
 • 5 dakika sonrasında yerine sıkıca oturmuş parçalardaki pas ve kirler çıkartılabilir

Uygulama İçin İpuçları:
 • Uygulama yapacağınız cismi ve ortamı püskürtme sisine karşı koruyunuz
 • Sıcaklıklar mümkün mertebe +10C ile +25C arasında azami hava nemi ise %60 olmalıdır
 • Kuru bir ortamda bekletiniz
 • Güneş ışınlarından veya başka ısı kaynaklarından uzak tutunuz
 • Yalnızca kuru hava koşullarında ve rüzgardan korunaklı yerlerde ve iyi havalandırılan mekanlarda püskürtünüz
 • Etiket üzerindeki diğer uyarılara dikkkat ediniz