• Tekinel Endüstriyel Sarf Malzemeleri
Motip Kontak Temizleyici 400ml

Motip Kontak Temizleyici 400ml

Motip Kontak Temizleyici 400ml; elektrik bağlantılarında kalıcı bir iletkenlik sağlamaya yönelik kaliteli bir temizlik malzemesidir.

Uygulama Alanları:
 • Araba ve motorsiklerdeki kablolar ve bağlantılar
 • Baskı platinleri
 • Devre platinleri
 • Sıkma tertibatları
 • Kontaklar
 • Fişler
 • Televizyonlar
 • Radyolar
 • El aletleri

Kalite ve Özellikler:
 • Artık bırakmayan yüksek temizleme gücü
 • Kiri ve oksitlenmeleri temizler
 • Yüksek basınçlıdır
 • Nem tutmaz
 • Korozyondan korur
 • Korosif değildir
 • Mükemmel yapışma
 • İletken değildir
 • Güçlü ve amaca yönelik püskürtme
 • Bu üründe özel bir kapak bulunmaktadır
 • 360 derecelik özel vanasıyla her pozisyona püskürtülerek kullanılabilir
 • TRG 300'e dikkaet edilmelidir

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
 • Baz: Alkollü alifatik hidrokarbon
 • Renk: Şeffaf
 • Koku: Karakteristlik
 • 20 santigrat derecede özgül ağırlık: 0,73 g/ml
 • Püskürtme oranı: saniyede 3,8g
 • 20 santigrat derecede buhar basıncı: 3-4 bar
 • 20 santigrat derecede kırılma indeksi: 1,370
 • Dayanıklılık depolama: usulüne uygun depolanması halinde 10 yıl
 • Ambalaj / İçerik: Aerosol kutusu, net hacim 400ml

Çevre ve İşaretleme:
 • Çevreye uygundur: MOTİP ürünlerindeki insan sağlığına zararlı ağır metal miktarı %0'dır. Kapaklar ve ambalaj geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmaktadır
 • Bertaraf etme: Yalnızca içi tamamen tükenmiş olan ambalajları gerş dönüşüme alınız. İçinde artık kalan ambalajlar sorumlu artık merkezlerine bırakınız
 • İşaretleme: Bütün MOTİP 1999/45/AT numaralı hazırlama yönergesi uyarınca yürürlükteki halleriyle işaretleme ve mevzuatlarına uygundur. Bütün aerosoller halihazırda yürürlükte bulunan halleriyle TRGS 200 (Tehlikeli maddeler için teknik kulları), TRG 300 (Basınçlı gazlar için teknik kurallar) ve 75/324/AET aerosoller yönergesine uygundur

Kullanım Talimatları:
 • Kutu oda sıcaklığına getirilmelidir
 • İşleme sıcaklığı 5 ila 30C
 • Uygulama öncesinde kesinlikle elektrik kalmayacak şeklinde bütün elektrikli ve elektronik tertibatlar kapatılmalıdır
 • Kullanmadan önce kutuyu 2 dakika süreyle çalkalayınız
 • Temizlenecek olan parçalara motip kontak temizleyici püskürtünüz
 • Uygulama sonrasında yanıcı bütün solvent buharları çekilinceye dek bekleyiniz
 • Ancak bundan sonra cihazları yeniden çalıştırabilirsiniz
 • Karbüratöre ve radyotöre püskürtmeyiniz

Uygulama İçin İpuçları:
 • Uygulama yapacağınız cismi ve ortamı püskürtme sisine karşı koruyunuz
 • Sıcaklıklar mümkün mertebe +10C ile +25C arasında azami hava nemi ise %60 olmalıdır
 • Kuru bir ortamda bekletiniz
 • Güneş ışınlarından veya başka ısı kaynaklarından uzak tutunuz
 • Yalnızca kuru hava koşullarında ve rüzgardan korunaklı yerlerde ve iyi havalandırılan mekanlarda püskürtünüz
 • Etiket üzerindeki diğer uyarılara dikkkat ediniz