• Tekinel Endüstriyel Sarf Malzemeleri
Motip Klima Temizleyici 400ml

Motip Klima Temizleyici 400ml

Motip Klima Temizleyici 400ml; araçlardaki klima cihazları ile hava dolaşım sistemlerinin temizliğinde ve havanın tazelenmesinde kullanılır. Temizleyici püskürtüldükten sonra kalorifer kanatları üzerinde köpürme etkisi yapar ve hoş bir koku sağlar.

Kalite ve Özellikler:
 • Etkili köpük bakteri ve kokuları nötralize eder
 • Kalıcı taze ve hoş bir koku bırakır
 • Mikrop, bakteri ve mantarlara vs. karşı uzun süre önleyici koruma etkisi sağlar
 • Bu üründe özel bir kapak bulunmaktadır.
 • TRG 300'e dikkat edilmelidir

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
 • Baz: Tensit çözeltisi
 • Renk: Beyaz
 • Koku: Portakal
 • 20 santigrat derecede özgül ağırlık: 0,967 g/ml
 • Verim: Bir klima cihazını temizlemek için 1 kutu
 • pH değeri: 9,5 - 10,5
 • Dayanıklılık depolama: usulüne uygun depolanması halinde 10 yıl
 • Ambalaj / İçerik: Aerosol kutusu, net hacim 400ml

Çevre ve İşaretleme:
 • Çevreye uygundur: MOTİP ürünlerindeki insan sağlığına zararlı ağır metal miktarı %0'dır. Kapaklar ve ambalaj geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmaktadır
 • Bertaraf etme: Yalnızca içi tamamen tükenmiş olan ambalajları gerş dönüşüme alınız. İçinde artık kalan ambalajlar sorumlu artık merkezlerine bırakınız
 • İşaretleme: Bütün MOTİP 1999/45/AT numaralı hazırlama yönergesi uyarınca yürürlükteki halleriyle işaretleme ve mevzuatlarına uygundur. Bütün aerosoller halihazırda yürürlükte bulunan halleriyle TRGS 200 (Tehlikeli maddeler için teknik kulları), TRG 300 (Basınçlı gazlar için teknik kurallar) ve 75/324/AET aerosoller yönergesine uygundur

Kullanım Talimatları:
 • Kutu oda sıcaklığına getirilmelidir
 • İşleme sıcaklığı 5 ila 30C
 • Uygulamadan önce motoru kapatınız
 • Kullanmadan önce kutuyu 2 dakika süreyle çalkalayınız
 • Buharlayıcının boş kalması için kondansatörü temizlemek için temiz hava kanalındaki toz filtresini çıkartınız
 • Ulaşabildiğiniz tüm kanallara püskürtünüz ve yaklaşık 15-30 dakika süreyle nüfuz etmesini bekleyiniz
 • Ardından aracın kapılarını açınız ve aktif köpük kayboluncaya dek aracı başta çalıştırınız
 • Sonrasında ise kanalların tamamen kurumasını sağlamak için ısıtma kapaklarının konumunu birçok kez değiştiriniz
 • Temizleyici tamamen havalanıncaya dek arabayı havalandırmaya devam ediniz
 • Komple bir temizlik işlemi için 1 kutu yeterlidir

Uygulama İçin İpuçları:
 • Uygulama yapacağınız cismi ve ortamı püskürtme sisine karşı koruyunuz
 • Sıcaklıklar mümkün mertebe +10C ile +25C arasında azami hava nemi ise %60 olmalıdır
 • Kuru bir ortamda bekletiniz
 • Güneş ışınlarından veya başka ısı kaynaklarından uzak tutunuz
 • Yalnızca kuru hava koşullarında ve rüzgardan korunaklı yerlerde ve iyi havalandırılan mekanlarda püskürtünüz
 • Etiket üzerindeki diğer uyarılara dikkkat ediniz