• Tekinel Endüstriyel Sarf Malzemeleri
Motip Gri Pütür Spreyi 500ml

Motip Gri Pütür Spreyi 500ml

Motip Gri Pütür Spreyi 500ml; makine ve araçlar ile her türlü motorlu taşıtın tekerlek kutularının alt yüzünde viskoplastik ve kalıcı bir mühürleme sağlar. Zemin altları taş çarpmaları, püskürtme tuzlar, su, pas ve iklim etkileri gibi mekanik ve kimyasal etkilere karşı korunur. Tiksotrop özellikleri sayesinde akma izi bırakmaksızın kalın katmanlar halinde uygulanabilmektedir.

Uygulama alanları:
 • Kaporta
 • Atölye
 • Ev ve hobi

Kalite ve Özellikler:
 • Yüksek aşınma dayanıklığı
 • Mükemmel korozyon koruması
 • Metal üzerinde mükemmel yapışma
 • Sesi yalıtır
 • Kalıcı elastikiyet sağlar
 • Su tutmaz
 • Düşey yüzeylerde akma izi bırakmaz
 • İklim etkilerine karşı dayanıklıdır
 • Hafif bazlara ve asitlere karşı dayanıklıdır
 • Üstüne vernik uygulanamaz

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
 • Baz: Bitumen, solvent ve balmumu
 • Renk: Siyah
 • Toz kuruluğu: Yaklaşık 60 dakika
 • Dayanıklılık depolama: usulüne uygun depolanması halinde 10 yıl
 • Ambalaj / İçerik: Aerosol kutusu, net hacim 500ml

Çevre ve İşaretleme:
 • Çevreye uygundur: MOTİP ürünlerindeki insan sağlığına zararlı ağır metal miktarı %0'dır. Kapaklar ve ambalaj geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmaktadır
 • Bertaraf etme: Yalnızca içi tamamen tükenmiş olan ambalajları gerş dönüşüme alınız. İçinde artık kalan ambalajlar sorumlu artık merkezlerine bırakınız
 • İşaretleme: Bütün MOTİP 1999/45/AT numaralı hazırlama yönergesi uyarınca yürürlükteki halleriyle işaretleme ve mevzuatlarına uygundur. Bütün aerosoller halihazırda yürürlükte bulunan halleriyle TRGS 200 (Tehlikeli maddeler için teknik kulları), TRG 300 (Basınçlı gazlar için teknik kurallar) ve 75/324/AET aerosoller yönergesine uygundur

Kullanım Talimatları:
 • Eski boya katlarını ve pası temizleyiniz
 • Zemin temiz, kuru ve yağsız olmalıdır
 • Kutuyu oda sıcaklığına getiriniz
 • İşleme sıcaklığı 15 ila 25C
 • Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız ve bir deneme yapınız
 • Yaklaşık 25 ila 30cm mesafeden çok sayıda katman halinde uygulayınız
 • Kullandıktan sonra kutuyu ters çeviriniz ve valfi temizlemek için 2-3 kez sıkınız

Uygulama İçin İpuçları:
 • Uygulama yapacağınız cismi ve ortamı püskürtme sisine karşı koruyunuz
 • Sıcaklıklar mümkün mertebe +10C ile +25C arasında azami hava nemi ise %60 olmalıdır
 • Kuru bir ortamda bekletiniz
 • Güneş ışınlarından veya başka ısı kaynaklarından uzak tutunuz
 • Yalnızca kuru hava koşullarında ve rüzgardan korunaklı yerlerde ve iyi havalandırılan mekanlarda püskürtünüz
 • Etiket üzerindeki diğer uyarılara dikkkat ediniz