• Tekinel Endüstriyel Sarf Malzemeleri
Motip Gaz Kaçak Arama Spreyi 300ml

Motip Gaz Kaçak Arama Spreyi 300ml

Motip Gaz Kaçak Arama Spreyi 300ml; basınçlı hava ve gaz iletim sistemlerindeki kaçak noktaların tespitinde kullanılır. Sızıntı yapan noktalar kabarcıklarla belirgin hala getirilir. Püskürttüğünüz köpüğü suyla rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Artık bırakmaz ve böylelikle onarımı güçleştirmez.

Uygulama Alanları:
 • Borular
 • Hortumlar
 • Lastikler
 • Depolar
 • Kompresörler
 • Düğmeler
 • Basınçlı hava tüpleri
 • Soğutucu devridaim sistemleri
 • Yanıcı gaz bulunan sistemler

Kalite ve Özellikler:
 • Yanıcı değildir
 • Korosif değildir
 • Hafif baziktir ve köpüklenir
 • Fazla sıkılan spreyi suyla kolayca temizleyebilirsiniz
 • Pas koruyucu inhibitör içerir
 • Solvent içermez
 • Yüksek verimlidir
 • TRG 300'e dikkat edilmelidir

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
 • Baz: Tensit çözeltisi
 • Renk: Şeffaf
 • Koku: Karakteristlik
 • Görünüm: Katı yağ
 • 20 santigrat derecede özgül ağırlık: 1,02 g/ml
 • Püskürtme oranı: Saniyede 2,8 g
 • 20 santigrat derecede buhar basıncı: 8-9 bar
 • pH değeri: 7,0 - 7,5
 • Dayanıklılık depolama: usulüne uygun depolanması halinde 10 yıl
 • Ambalaj / İçerik: Aerosol kutusu, net hacim 400ml

Çevre ve İşaretleme:
 • Çevreye uygundur: MOTİP ürünlerindeki insan sağlığına zararlı ağır metal miktarı %0'dır. Kapaklar ve ambalaj geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmaktadır
 • Bertaraf etme: Yalnızca içi tamamen tükenmiş olan ambalajları gerş dönüşüme alınız. İçinde artık kalan ambalajlar sorumlu artık merkezlerine bırakınız
 • İşaretleme: Bütün MOTİP 1999/45/AT numaralı hazırlama yönergesi uyarınca yürürlükteki halleriyle işaretleme ve mevzuatlarına uygundur. Bütün aerosoller halihazırda yürürlükte bulunan halleriyle TRGS 200 (Tehlikeli maddeler için teknik kulları), TRG 300 (Basınçlı gazlar için teknik kurallar) ve 75/324/AET aerosoller yönergesine uygundur

Kullanım Talimatları:
 • Kutu oda sıcaklığına getirilmelidir
 • İşleme sıcaklığı 5 ila 30C
 • Kullanmadan önce kutuyu 2 dakika süreyle çalkalayınız
 • Uygulama yapacağınız nesne üzerinde kapalı bir film oluşuncaya dek söz konusu nesneye istediğiniz mesafeden püskürtünüz
 • Sızdırma yapan yerler kabarcıklarla belirgin hale getirilir

Uygulama İçin İpuçları:
 • Uygulama yapacağınız cismi ve ortamı püskürtme sisine karşı koruyunuz
 • Sıcaklıklar mümkün mertebe +10C ile +25C arasında azami hava nemi ise %60 olmalıdır
 • Kuru bir ortamda bekletiniz
 • Güneş ışınlarından veya başka ısı kaynaklarından uzak tutunuz
 • Yalnızca kuru hava koşullarında ve rüzgardan korunaklı yerlerde ve iyi havalandırılan mekanlarda püskürtünüz
 • Etiket üzerindeki diğer uyarılara dikkkat ediniz