• Tekinel Endüstriyel Sarf Malzemeleri
Motip Fren Balata Temizleyici 500ml

Motip Fren Balata Temizleyici 500ml

Motip Fren Balata Temizleyici 500ml; fren kampanaları, kasnakları, takozları, kanalları, silindirleri ve kavrama parçalarındaki katı ve sıvı sağları, kirleri ve fren sıvılarını temizlemek için uygundur.
Fren gıcırdamalarını önler, motorları, makineleri ve diğer parçaları artık bırakmaksızın temizler.

Kalite ve Özellikler:
 • Yüksek basınç
 • Mükemmel temizleme etkisi
 • Paslanma yapmaz
 • Yüksek çözücü gücü vardır
 • Artık bırakmaz
 • O-ring ve fren hortumlarına zarar vermez
 • Özel kimyasal bileşimi vardır
 • Güçlü bir yağ temizleyicidir
 • Konsantre püskürtme ışını sayesinde mekanik temizlik sağları
 • Klorlu hidrokarbon içermez
 • Korofis değildir
 • İletken değildir
 • Güçlü ve amaca yönelik bir püskürtme sağlar
 • 360 derecelik özel vanasıyla her pozisyona püskürtülerek kullanılabilir

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
 • Baz: Alifatik hidrokarbonlar
 • Renk: Şeffaf
 • Koku: Karakteristlik
 • 20 santigrat derecede özgül ağırlık: 0,70 g/ml
 • Püskürtme oranı: saniyede 4,11g
 • 20 santigrat derecede buhar basıncı: 5,5 - 6,5 bar
 • 20 santigrat derecede kırılma indeksi: 1,398
 • İtici gaz: Karbondioksit
 • Dayanıklılık depolama: usulüne uygun depolanması halinde 10 yıl
 • Ambalaj / İçerik: Aerosol kutusu, net hacim 500ml

Çevre ve İşaretleme:
 • Çevreye uygundur: MOTİP ürünlerindeki insan sağlığına zararlı ağır metal miktarı %0'dır. Kapaklar ve ambalaj geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmaktadır
 • Bertaraf etme: Yalnızca içi tamamen tükenmiş olan ambalajları gerş dönüşüme alınız. İçinde artık kalan ambalajlar sorumlu artık merkezlerine bırakınız
 • İşaretleme: Bütün MOTİP 1999/45/AT numaralı hazırlama yönergesi uyarınca yürürlükteki halleriyle işaretleme ve mevzuatlarına uygundur. Bütün aerosoller halihazırda yürürlükte bulunan halleriyle TRGS 200 (Tehlikeli maddeler için teknik kulları), TRG 300 (Basınçlı gazlar için teknik kurallar) ve 75/324/AET aerosoller yönergesine uygundur

Kullanım Talimatları:
 • Kutu oda sıcaklığına getirilmelidir
 • İşaretleme sıaklığı: 5 ila 30C
 • Boyalı parçaların veya plastik parçaların üzerini örtünüz
 • Kullanmadan önce kutuyu 2 dakika süreyle çalkalayınız
 • Uygulama yapacağınız yüzeye kir tamamen kayboluncaya dek eşit miktarda püskürtünüz
 • İnatçı kirleri uygulama sonrasında fırçayla temizleyebilirsiniz
 • Elektrik taşıyan parçalar ile elektrikli tertibatı uygulama öncesinde mutlaka kapatınız

Uygulama İçin İpuçları:
 • Uygulama yapacağınız cismi ve ortamı püskürtme sisine karşı koruyunuz
 • Sıcaklıklar mümkün mertebe +10C ile +25C arasında azami hava nemi ise %60 olmalıdır
 • Kuru bir ortamda bekletiniz
 • Güneş ışınlarından veya başka ısı kaynaklarından uzak tutunuz
 • Yalnızca kuru hava koşullarında ve rüzgardan korunaklı yerlerde ve iyi havalandırılan mekanlarda püskürtünüz
 • Etiket üzerindeki diğer uyarılara dikkkat ediniz