• Tekinel Endüstriyel Sarf Malzemeleri
Motip Boş Gazlı Kutu 400ml

Motip Boş Gazlı Kutu 400ml

Motip Boş Gazlı Kutu 400ml; kutusuna itici gaz ve özel ilave gazlar doldurulmuş olup içerisine VitoMat dolum makinelerinin yardımıyla istediğiniz renkte boya katılır. Yenilikçi püskürtme ve valf tekniği istediğiniz genişlikte püskürtme olanağı verir. Yüksek verimlidir ve basıncında değişme olmaz, en iyi işleme ve profesyonel bir sonuç kalitesi garanti eder.

Kalite ve Özellikler:
 • İtici gaz ve spesifik aditifler doldurulmuş sprey kutusudur
 • Yüksek kapatma gücü
 • Kolay ve zamandan tasarruf sağlayan uygulama
 • Çok iyi püskürtme
 • Bütün Motip dolum makineleriyle doldurulabilir
 • Bayi istediğiniz renkte su bazlı boyayı doldurur ve böylelikle nihal ürünün mesuliyeti bayinizdedir

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
 • Renk: İçine doldurulan boyaya göre
 • Verim: Zeminin özelliğine ve rengine bağlı
 • Isıya dayanıklılık: 110 santigrat dereceye kadar
 • Dayanıklılık depolama: usulüne uygun depolanması halinde 10 yıl
 • Ambalaj / İçerik: Aerosol kutusu, net hacim 300ml

Çevre ve İşaretleme:
 • Çevreye uygundur: MOTİP ürünlerindeki insan sağlığına zararlı ağır metal miktarı %0'dır. Kapaklar ve ambalaj geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmaktadır
 • Bertaraf etme: Yalnızca içi tamamen tükenmiş olan ambalajları gerş dönüşüme alınız. İçinde artık kalan ambalajlar sorumlu artık merkezlerine bırakınız
 • İşaretleme: Bütün MOTİP 1999/45/AT numaralı hazırlama yönergesi uyarınca yürürlükteki halleriyle işaretleme ve mevzuatlarına uygundur. Bütün aerosoller halihazırda yürürlükte bulunan halleriyle TRGS 200 (Tehlikeli maddeler için teknik kulları), TRG 300 (Basınçlı gazlar için teknik kurallar) ve 75/324/AET aerosoller yönergesine uygundur

Kullanım Talimatları:
 • 30 dakika süreyle havadar ortamda kurudukta sonra üstüne boya uygulanabilir
 • Püskürtmeler arasında yaklaşık 2 dakika havalanma süresi bırakılmalıdır
 • Yalnızca uzmanlar tarafından uygulanmalıdır
 • Uygun nefes koruyucu maske takılmalıdır